• Prevod knjižice za peritonealno dializo

    Prevod knjižice za peritonealno dializo

    Zahvala V imenu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na področju nefrologije, dialize in transplantacije se zahvaljujem družbi Baxter d.o.o, ga. Mlinšek Dragici in ostalim strokovnim sodelavcem, ki so s finančno podporo in znanjem omogočili prevod in izdajo strokovne literature za področje peritonealne dialize pod naslovom:   Peritonealna  dializa - priročnik za klinično prakso/EDTNA/ ISBN: 978-84-616-8289-8 MirjanaRead more →