• Sklep IO 16/17 – Organi sekcije

    Predsednica sekcije – mandat 2017-2021 Ana Koroša, UKC Maribor, Oddelek za dializo Tel: 041 257 008 E-mail: info@nefroloska-sekcija.com Podpredsednica sekcije: Ana Hostnik Sekretar sekcije: Darijan Marič Brand ambassador EDTNA /ERCA: Sonja Pečolar, SB Slovenj Gradec, Oddelek za dializo Izvršilni odbor sekcije – mandat 2017-2021 Cvetka Likar (UKC Ljubljana), Ana Hostnik (UKC – KO za nefrologijoRead more →