Poslanstvo in vizija Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za področje nefrologije, dialize in transplantacije

 • Poslanstvo

   • temeljna usmeritev delovanja zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena nega – sodobna zdravstvena nega;
   • z izdelavo nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo kakovosti in specifičnosti strokovega področja smo zmanjšali odstopanja v opravljanju ZN in zagotovili najboljšo možno in varno oskrbo nefrološkega pacienta;
   • z organizacijo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj omogočamo nadgrajevanje znanja, osebno in strokovno rast posameznika;
   • kot članice evropskega združenja nefrologije, dialize in transplantacije EDTNA/ERCA bomo še naprej aktivno sodelovali v strokovnih delovnih skupinah na področju raziskovanja, predavanj, izdelavi posterjev in imeli še naprej predstavnico EDTNA za Slovenijo;
   • delovanje strokovne sekcije bo še naprej usmerjeno k sodelovanju z drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi in Zvezo društev ledvičnih bolnikov;
   • izvajanje promocije zdravja in zdravstvene vzgoje v delovnem okolju med pacienti in zdravstvenim osebjem na strokovnih srečanjih in skupnosti v kateri živimo;
 • Vizija

  • V okviru svojega delovanja slediti strategiji razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji od leta 2011 do 2020;

  • Zvišati stopnjo izobrazbe v zdravstveni negi s kontinuirnim izobraževanjem v obliki specialnih znanj za diplomirane medicinske sestre in izvajalce zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo, ki zagotavlja strokovno delo in razvoj posameznika;

  • Z izdelavo nacionalnih protokolov aktivnosti zdravstvene nege, ki vključujejo stopnjo kakovosti in specifičnosti strokovega področja bomo zmanjšali odstopanja v opravljanju ZN in zagotovili najboljšo možno in varno oskrbo nefrološkega pacienta;

  • Z organizacijo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj omogočamo nadgrajevanje znanja, osebno in strokovno rast posameznika;

  • Organizacija rednih sej članov Izvršilnega odbora strokovne sekcije v skladu z letnim načrtom in nenehna izmenjava vseh pomembnih informacij;

  • Sprejemanje, obravnavanje in reševanje pobud članov Izvršilnega odbora in drugih zaposlenih na področju nefrologije, dialize in transplantacije;

  • Spodbujanje in razvoj kliničnih specializacij kot raziskovalne dejavnosti na področju nefrologije;

  • Spodbujanje k objavam prispevkov v strokovnih in znanstvenih revijah in izdaja strokovnih Zbornikov predavanj;

  • Delovanje strokovne sekcije bo še naprej usmerjeno k sodelovanju z drugimi strokovnimi sekcijami, lokalnimi društvi in Zvezo društev ledvičnih bolnikov;

  • kot članice evropskega združenja EDTNA/ERCA bomo še naprej aktivno sodelovali v strokovnih delovnih skupinah na področju raziskovanja, predavanj, izdelavi posterjev in imeli še naprej predstavnico EDTNA za Slovenijo;

Medical Care

Testimonials

 • Prostovoljne donacije

  Prosim obrnite se na predsednico sekcije, Mirjano Rep, dipl.m.s.