• Sklep IO 16/17 – Organi sekcije

  • Predsednica sekcije – mandat 2017-2021

   Ana Koroša, UKC Maribor, Oddelek za dializo
   Tel: 041 257 008
   E-mail: info@nefroloska-sekcija.com

  • Podpredsednica sekcije:

   Ana Hostnik

  • Sekretar sekcije:

   Darijan Marič

  • Brand ambassador EDTNA /ERCA:

   Sonja Pečolar, SB Slovenj Gradec, Oddelek za dializo

  • Izvršilni odbor sekcije – mandat 2017-2021

   Cvetka Likar (UKC Ljubljana),
   Ana Hostnik (UKC – KO za nefrologijo Pediatrične klinike, Ljubljana),
   Benedikta Lipičar Kovšca (Šempeter pri Novi Gorici),
   Marica Parapot (Novo Mesto),
   Darijan Marič (Murska Sobota),
   Mateja Perko (Jesenice),
   Sonja Pečolar (Slovenj Gradec).

  • Razširjeni izvršilni odbor :

   Boža Pirkovič (SB Trbovlje),
   Mojca Zavolovšek (SB Celje),
   Blaža Rota (SB Izola),
   Katarina Kac (UKC Maribor).

  ORGANI SEKCIJE – Sklep IO 16/17

  ORGANI SEKCIJE – Sklep IO 16/17

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply