Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity.

- Hippocrates
 • Zgodovina

  Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji je bila ustanovljena leta 1987. Za prvo predsednico je bila imenovana Ljubica Jugović, katera je vodila sekcijo dve leti in nato predala funkcijo potrjeni predsednici Mirjani Čalić. Od leta 1989 je pozorno sledila času in spremljala novosti na področju zdravstvene nege. Aktivno je sodelovala na EDTNA/ERCA kongresih v okviru katerih je sodelovala v multidisciplinarnih delovnih skupinah in številnih projektih na področju transplantacije in anemije. Funkcijo predsednice sekcije je predala leta 2009 Mirjani Rep za obdobje 4. let do leta 2013.

   

  EDTNA/ERCA se je s posebno pogodbo povezala z nacionalnimi združenji za dializo in transplantacijo ENRCA, v okviru katerih potekajo skupni projekti in raziskave. Naša strokovna sekcija je tako sklenila pogodbo I in II in z EDTNA/ERCA člani aktivno  in tvorno sodelujemo.

   

  Prve sestre iz Slovenije so postale članice EDTNA/ERCA v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prva kolegica, kot ključni povezovalni član je bila Liljana Gaber. Njeno aktivno delovanje predavateljice in moderatorja na številnih kongresih je trajalo 15 let. Aktivnosti na področju evropskega združenja je prevzel Simon Žele. Potrjena s strani članov izvršilnega odbora leta 2008 v Celju je delo key memberja za Slovenijo,  prevzela kolegica Sonja Pečolar iz Slovenj Gradca.

Organi sekcije